Sida:Svenska Akademiens handlingar 1786 1.djvu/41

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 25 —

tredelas kan, nämligen, tå Tretton eller Fjorton Ledamöter äro närvarande, fordras til uteslutandet Fem, och för Sexton eller Sjutton, Sex svarta kulor.

XIV. §.

Thetta val skal hemligt hållas til thes thet samma blifvit Academiens Beskyddare understäldt. Vinner then föreslagne Thes Nådiga bifall, tå är han behörigen vald, och utsättes dag til hans emottagande, hvilken äfven i almänna papperen kungöres.

XV. §.

Academiens Ledamöter äro förbundne och pliktige, at hos sig tyst och lönligit hålla thet missöde någon föreslagen träffa kunde, at efter erhållne fleste röster vid första omröstningen, åter vid then andra med svarta kulor uteslutas, eller ock, om sedan han af Academien vald blifvit, han ej nog lycklig är at vinna thes Beskyddares bifall.

XVI. §.

Nu är Ledamot vald, blifve han uti en almän Sammankomst emottagen,