Sida:Svenska Akademiens handlingar 1786 1.djvu/44

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 28 —

XXIV. §.

Tå för skrifsättet föreskrifter blifvit af Academien stadgade, böra thes Ledamöter them uti alla theras arbeten i akt taga, så framt the therå vilja föra titul af Academiens Ledamot.

XXV. §.

Academiens sammankomster blifva af tvänne slag: The enskildte och the offentelige. The enskildte hållas hvarje vecka en gång under the sju arbetsmånader, på then dag, som öfverenskommes vid arbetstidens början om hösten. Thenna sammankomst bör minst räcka i tvänne timar, och börjas klockan half til fem eftermiddagen. I thenna sammankomst öfverlägges, om alt som hörer til Academiens arbete. The offentelige sammankomster hållas vid öpna dörar på Academiens högtidsdag, och tå en ny Ledamot skal taga för första gången sit säte i Academien.

XXVI. §.

The senare skola hållas, undantagande högtiden, eller tå serskild