Sida:Svenska Akademiens handlingar 1786 1.djvu/51

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 35 —

XLIV. §.

Vid granskning af sådane arbeten förhålles som här ofvan i XLI. §. stadgadt är, men vare öfvervigt af en röst thervid tilräckelig.

XLV. §.

När et sådant bifall til enskildt gifvit varder, åligger them at vid tryckningen theraf följa the för språket och stafningssättet af Academien stadgade reglor: Vare äfven Författarne icke tillåtit, at vid utgifvandet förbigå the anmärkningar, hvilka af Academien i thessa hänseenden göras kunna.

XLVI. §.

Skulle nu så hända, at Academien sig befogad finner, för smakens och språkets skull, at anmärkningar göra öfver något i almänhet utkommande arbete, vare the författade med fogelighet, men ingalunda med retande eller förolämpande ordasätt, icke eller med någon tvingande myndighet framstälde.

XLVII. §.

Utgifver någor af Trycket något emot Academien, vare ingen thes