Sida:Svenska Akademiens handlingar 1786 1.djvu/54

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 38 —

Namnsedlarne öpnas vid them, som vinna belöning och accessit. The öfrige oupbrutne sedlarne återgifvas, om så åstundas skulle.

LIV. §.

Uppå Högtidsdagen upläsas the Skrifter, som the större belöningarne vinna, och nämnes theras Författare för hela Sammankomsten. Är han ther närvarande, varde tå genast framkallad, at af Directeuren emottaga så väl Skådepenningen som Academiens bifall. Therefter anvises honom, uppå en för the belönte utsedd serskild bänk, et rum, thet han sedermera vid alla Academiens offenteliga Sammankomster altid må behålla. Blifve ock thes namn tillika med dagen tå han Priset vunnit, och ämnet för thes arbete, upsatt uppå en tafla i thet offenteliga Samlingsrummet; hvarförutan jemväl thesse Academiens beslut uti the almänna papperen kungöras.

LV. §.

Författare til the skrifter hvilka icke belöning vunnit, kunna om the