Sida:Svenska Akademiens handlingar 1786 1.djvu/55

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 39 —

thet åstunda, undfå del af the thervid gjorde anmärkningar.

LVI. §.

Gifver någor i förtid sig såsom Författare tilkänna, komme ej thes arbete vidare under granskning, och göres therå intet afseende.

LVII. §.

Thet första året et ämne utgifvit är, böra Academiens Ledamöter theröfver icke arbeta, eller i täflan om priset ingå: Men skulle til then utsatta tiden inga arbeten inkomma, the ther belöning förtjena; åligger thet tå en eller flere af Academiens Ledamöter, at om ämnet skrifva, och sedan theras Skrift blifvit behörigen öfvervägad i Academien, upläses then vid en almän sammankomst, och insättes i Academiens Handlingar, at tjena til mönster för them som i thylika ämnen tänka skrifva.

LVIII. §.

BelöningsSkådepenningar: then som utdelas för Vältaligheten föreställer, på ena sidan, Academiens Sinnebild, eller