Sida:Svenska Akademiens handlingar 1786 1.djvu/70

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 54 —

så har det deremot inom en kortare tid gjort så mycket större framsteg. Det kan ibland annat uti vältalighet framvisa arbeten, som skulle hedra det fordna Athén och Rom. Jag stannar här, ty jag ser dem närvarande som det angår.

Det är denna drift, denna heder för Svenska Språket vår Konung vill hafva underhållen och fortplantad. Efterkommande taga vid der deras företrädare sluta, emot dem tacksamme, för sig och Samhället icke mindre nyttige. Inrättningen blir odödlig, men icke allena.

Så stora föremål hafva ett deremot svarande beskydd af en Konung, som på Thronen förenar sina undersåtares hjertan, i detta Samhälle allas röst att vara den förste, en röst som icke har afseende på Konungslig höghet, intet tvång känner, ingen annan föreskrift än öfvertygelse och sanning. Det är denne höge Stiftare, mine Herrar, som pröfvat edra förtjenster och dem på detta ställe samlat. Mitt biträde bland Eder kan knappt nämnas, aldrig saknas. Hvar sammankomst blir tecknad med kunskap och gerning, styrelsen i dess början och fortgång lysande, och jag undangömd.