Sida:Svenska Akademiens handlingar 1786 1.djvu/9

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


UNDERRÄTTELSE.

Sedan Svenska Akademiens tryckta Handlingar redan voro till en betydlig del utgångna, trodde Akademien sig så mycket mer böra vara betänkt på en ny upplaga, som det ortografiska arbete, hvarmed hon var sysselsatt, lofvade henne att kunna med ny fördel för språket företaga den. Detta beslut fattadt, inställdes tryckningen af det som ännu icke var utgifvit. För att spara de läsandes kostnad, valdes ett mindre format, såsom beqvämare, och äfven vanligast. Att likväl icke belasta med en ny utgift dem, som redan ägde Akademiens förut tryckta Handlingar, vidtogs den utväg, att afdela alltsammans i två Tomföljder, innefattande, den ena det redan tryckta, och den andra det sedan tillkomna. Skillnaden i formatet, hvilken ej saknar exempel bland periodiska arbeten, ansåg Akademien icke blifva hinderlig för dem som, utan att vilja förskaffa sig hela den nya upplagan, blott önska att fortsätta den äldre. De begge Tomföljderne komma på det sätt att åtskiljas, att den af de äldre och förut tryckta Skrifter kallas: Svenska Akademiens Handlingar ifrån år 1786, och den som