Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 1.djvu/278

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
176
Tredje Afdelningen.

eller aldrig är tvifvelaktigt, dels mängden deraf skulle öfver behof göra förteckningen vidlyftig. Dock skola äfven sådana korta stafvelser här upptagas, i hvilka Vokal-tecknet möjeligen kan vara någon fråga underkastadt.Alphabetisk