Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 1.djvu/279

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
177
Tredje Afdelningen.

Alphabetisk Minnes-Lista
på de ord i Språket, hvilka böra skrifvas med E i stället för Ä, dels såsom lika gällande tecken af detta sistnämda ljud, dels för uttalets ovisshet emellan begge.

A.

Akleja.

B.

Barmhertig.
Beckasin.
Begge.
Belg.
Berg.
Besk.
Bjebba.
Bjefs.
Bjelke.
Bjellra.
Bjert.
Bjesse.
Bleck (jernbleck.)

C.

Conterfej.

D.

Degel.
Deja.
Den.
Denna.
Dem.
Der.
Derest.
Dess.
Dessa.
Desto.
Det.
Detta.
Djefvul.
Djekne.
Djerf.
Dregla.
Dreja.
Dverg.

E.

Ebb.
Efter.
Esping.
Egendom.
Egentligen.
Egg (svärdsegg[1]).
Egna.
Ej.
Ejderdun.
Elf.
Elfenben.
Elfva


Elg.

  1. Hos Ihre stafvas tvertom fogelegg och svärdsägg. Då likväl Bruket föga lär medgifva, att skrifva med e, ägg af fåglar, måste således denna stafning helt och hållit omvändas, i fall ordskillnads-principen skall bibehållas.
12