Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 1.djvu/312

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

210

sällsyntare, än att kunna betjena sig af ord-böckernas öfversättningar? Billet till exempel, betyder litet bref eller breflapp; men kan man säga: jag har fått Er Nåds lilla bref eller breflapp? Pretention är fordran, påstående, anspråk; men en Dame af pretention, är det ett fruntimmer med fordringar eller med anspråk? Talar man på det sättet? Hon dansar med pretention, säges det med lika liflighet i svensk öfversättning: hon dansar med fordringar eller med anspråk? Fronder betyder, enligt ordboken, klandra, yttra missnöje; fantaisie, inbillning; physionomie, ansigte, ansigtsdrag; men kan man säga: han klandrar i hemlighet; han yttrar missnöje i hemlighet, i stället för han fronderar i hemlighet? Kan man säga: han har blifvit klandrare, i stället för, han har blifvit frondör? Hon har mycket ansigte, hon har intet ansigte, i stället för, hon har mycken physionomi, hon har ingen physionomi? Hvar och en har sin inbillning, i stället för, hvar och en har sin fantasi? — Presentera är utan tvifvel, detsamma som framlemna, frambära, öfverlemna, framställa, föreställa; men säger man någonsin: är ni framställd, eller föreställd? i stället för, är ni presenterad? och hvad man ej säger, huru skall man förmås att säga det? Alla dessa öfversättningar, fastän i en ord-bok oklanderliga, man ser likväl, huru litet de passa för alla tillfällen och betydelser; huru litet de hafva umgängs-talets liflighet, och, om det uttrycket