Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 1.djvu/348

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

246

dels ej svåra att rätta i stafningen efter analogien med de öfriga. Akademien påminner ännu, för tydlighets skull, att denna förteckniog icke innehåller alla de främmande ord, hvilka kunna och böra anses såsom vårt språk redan tillhöriga; utan blott dem, (så långt några deribland icke undfallit uppmärksamheten) hvari någon skiljaktighet från den utländska stafningen, synes blifva nödvändig. Som likväl det fullkomligt bestämda antalet af sådana ord, beror af en mycket noggrann och oändeligt svår pröfning, kan Akademien väl icke ogilla, om af goda författare, några flera ord öfver denna förteckning, skulle med förändrad stafning ännu till bruk införas. Hon önskar likväl, att man ville i allmänhet, så mycket möjligt är, inskränka sig dervid, och hellre, än att öfver behof utvidga antalet af främmande lån, försöka dessa lyckliga skapelser af egna uttryck, hvaraf det nyare språket lemnar några efterdömen. Om det är sällsynt, att dessa försök göra det utländska ordet fullkomligen umbärligt, är sådant dock ej en omöjlighet, och förtjenar alltid det bemödande som derpå användes. Akademien skall å sin sida ej försumma, att både efter förmåga bidraga till detta goda ändamål, och att i den Ordbok hvarpå hon arbetar, när den kommer att framdeles utgifvas, tillägga alla de förmodligen få ord af främmande slag, hvilka i närvarande ordlista kunna vara, möjligtvis, förbigångna.