Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/117

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— �i3 — SVAR på Herr Valerii Inträdes *T al ^ af Akademiens Direktör Herr Doctor Franz Michael Franzén^ Min H$aaxI 1 ett af ShalvSpeares ryktbaraste skådespel fdre � � kommer den händelsen , att när Macbeth i&land sina till bords sittande gäster upplyfter bägaren till åminnelse af den saknade Banquo^ står den � nes vålnad fram vid hans sida. Någonting dylikt har i detta ögonblick här tilldragit sig* Då vi hört edert tal ^ Min Herre ^ hafva vi tyckt oss se skuggan af eder företrädara ställa sig vid eder stol. Dock behöfver Ni ej^ som Macbeth ^ för* skräckas för den döde som Ni sjelf framkallat* Icke heller gäller här Macbeths ord: Bort tomma gäckbild! du har ingen blick I dessa' ögon i som emot mig. stirra* Icke endast blick , utan ande år i den lefvanda bild> Ni för oss framstidlt; och den försvinner icke igen i mörkret ^ utan stannar qvar i dagen af eder ära. Frukta dock icke^ att han som Banquo skall tränga Er ifrån stolen* Redan i sin lifstid ville han hafva sett Er i sitt Ställe^ Redan^ då han kallades af Akademien^ påstod .han ätt denna plats .tillhörde icke öfversättar^i af Pl)ae- ton^ som i sjelfva valet af sitt ämne hadd uttryckt ^ Sir. A&A0. Ha �0l � fr. ^j$Cj^ f\ DeL 6