Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/117

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 113 —

SVAR.

på Herr Valerii Inträdes-Tal, af Akademiens Direktör Herr Doctor Franz Michael Franzén.

Min Herre!

I ett af Shakspeares ryktbaraste skådespel förekommer den händelsen, att när Macbeth ibland sina till bords sittande gäster upplyfter bägaren till åminnelse af den saknade Banquo, står dennes vålnad fram vid hans sida. Någonting dylikt har i detta ögonblick här tilldragit sig. Då vi hört edert tal, Min Herre, hafva vi tyckt oss se skuggan af eder företrädare ställa sig vid eder stol. Dock behöfver Ni ej, som Macbeth, förskräckas för den döde som Ni sjelf framkallat. Icke heller gäller här Macbeths ord:

Bort tomma gäckbild! du har ingen blick
I dessa ögon, som emot mig stirra.

Icke endast blick, utan ande är i den lefvande bild, Ni för oss framställt; och den försvinner icke igen i mörkret, utan stannar qvar i dagen af eder ära. Frukta dock icke, att han som Banquo skall tränga Er ifrån stolen. Redan i sin lifstid ville han hafva sett Er i sitt ställe. Redan, då han kallades af Akademien, påstod han att denna plats tillhörde icke öfversättaren af Phaeton, som i sjelfva valet af sitt ämne hade uttryckt

Sv. Akad. Handl. fr. 1796. 12 Del.8