Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/139

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— i55 — framträda y Min Herre, som Författare till det skaldestycke hon i dag kunnat, med sitt högsta priS| belöna. Ert namn har redan länge tillhört Vitterheten, och- lofvar, vid hvarje ny utveckling af eder talang, att tillhöra den länge. Det ämno Ni valt, har med känsla och sanning blifvit be- harrdladt. Jerusalems odödlige Skald'^ länge jagad af ödet och förföljelsen, hädad af den Furste, som han, från ea snar förgätenhet, bevarat i s>ia ridderliga säng, undanryckt af döden från det pris han gick att vinna i den eviga staden och inom triumfernas minnesrika borg, ' detta ämne utgör en skön tafla för Skrdden och Tankaren. Ni har, Min Herre, uppfattat den under dessa olika, till ett gemensamt mål, verkande synpunkt ter, och vetat gifva åt eder vers detta ädla all- var, detta anspråkslösa behag, som egnar mia- Het af Gottfrids sångare, han, som ingöt i sin sång hela den magiska värman af Italiens himmel, det manliga, ädla och höga som änriu lefver i dess forntida minnen. Med d^ssa förenade rät- tigheter 'på Akademiens uppmärksamhet, och med den öfvertygelse hon hyser att för sina yr- ken påräkna edert snille och eder verksamhet, länder det mig till en särskilt tillfredsställelse att, å Akademiens vägnar, få öfverlemna Eder detta prof af hennes aktning och utmärkande bifall. Herr Nicander fördes derefter a{ Sekreteraren till he � dersbänken. Den andra guldpenningen hade Akademien tillerkänt JN:o 2. Säng i anledning af H, K. i/. ArJ^orUén Carl Lutt 0ik Eugenes Jodeko; med yahpråk;