Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/140

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 136 —

Den rätt att lagrarne förvärfva
Du af din far och farfar får,
Och af din moder skall du ärfva
Den rätt, som öfver hjertan rår.
 Födelsedagen.

som upplästes.

Författaren, Förste Expeditions-Sekreteraren i Kongl. Handels- och Finance-Expeditionen, John Arvid Afzelius, framfördes af Sekreteraren till Direktören, som vid belöningens öfverlemnande för honom tolkade Akademiens tänkesätt.

Äfvenledes hade Akademien tillagt den mindre guldpenningen åt N:o 3. Diktens Öar, med valspråk:

Nos manet oceanus circumvagus: arva beata
petamus, arva, divites et insulas!
Jupiter illa piæ secrevit littoræ genti,
ut inquinavit aëre tempus aureum.
 Horatius.

Författaren till detta stycke hade icke hos Akademien gifvit sig tillkänna.

Slutligen förkunnade Direktören, att Akademien, med Konungens, Dess Höge Beskyddares, nådiga tillstånd, till ämnen för 1827 års täflan uppgifvit:

I Vältaligheten:

1:o Ånyo Äreminne öfver Kongl. Rådet och Kansli-Presidenten Grefve Bengt Oxenstjerna. Åt honom har väl Akademien redan egnat en skådepenniag, med dertill hörande lefnadsteckning; men hon har icke ansett det böra hindra den större gärd åt hans förtjenster, som äreminnet utgör.

2:o Historisk och Filosofisk jemförelse emellan Svenska Konungarna Gustaf I. och Gustaf II. Adolph till storhet och konungavärde.

3:o Då i närvarande tidehvarf den mening synes vilja göra sig gällande, att genom högre framsteg i den estetiska bildningen, en vitterhet blifvit framalstrad af annat och