Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/147

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— i43 = 4rog aig tilbaka: och • öfycrste O.uvris blef- fttigen. De pfrige höllo dock stånd under^Lilj^höök, �^ni till döds sårad I öfverlefde segreia �. ? Utati att i dérin(?s ära , '&t 'KVilkeii Äkadéihl-r en redan egnat en rättvis gärd, öfyersfcuggÉf' nå- got drag, kan det sägas/ att omTörstensons ade)l mod skulle ifrån hans egen panna ryckt lagerit af denna strid för att lägga den på LiljehÖök � bår ^ hade han förut bort bryta den i tu, för att' egna dess ena hälft åt Wittenberg, som g^f det föfistky om.icke .afgörande � dock hufyudsakligexi bere-- dande. sj^gef. . r, i l • • • • " Safnmaära tillhtir honom af den ännu meré betydande segren vid Jånkovitz. Afven der* väf han' Törstensons högra arm, ' och slog icke en- dast fiendens vénstra flygel, hvarvid hela *des^ Cavaleri blef ékingradt, utan angrepSnyo de ta'pp*- ra Generklerna Johan: de Werth och Mercy, föir af t återtaga de af dem förut etöfrade kati<yner och tross. Så åfgjörde han 3én' första striden^ som hölls före middagen. Efter den uppstod oför- modadt en annan, af h vilken Torstenson dn^ånl har, kf^ .äran. De Kejserlig^ Jhade redan rymt fältet, men ställt sig bakom ett berg i ny sla^o^^r ning* Jien Svenske Fältherren , som. plågad af|;ik( ej kunde sitta till hä^t utan lät bära sig i en läti^ ftol^ satte isig det oaktad t sjelfj .spetsen för ^i^a truppar, anföll fienden och gjorde på hon om. eff stort nederlag hvarvid Götze, en af deTyktbarastjQ iMTigaire i lO^terrikes tjenst, stupade och Hauf^I^ bl#f XAngen.