Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/151

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


-• i47 -* Wittenberg utförde väl finna i det Tyska kriget mänga bedrifter, hvilka i Schlesien och. Böhmen höUo de Svenska vapnen vid makt, och bidrogo till den ära, som Wrangel vid Wesel och Rhen delade med Turenne. Men vi skynda till hans nya krigsbana. Först möter oss likväl en af de frågor , som historien ofta föranleder , men sällan . kan full- komligen besvara. Hvad bestämde Carl Gustaf Tid detta val af sin främsta* fältherre? Då lefda ju ännu både Horn och Wrangel , den förre i full utöfning af sin erfarna vishet, d^en sednaro i mandomens kraftfullaste flr. Väntar man ej att Wrangel skall blifva den arm , som Konungen skall sträcka framför sig, och Horn den staf, på hvilken han ^närmast stöder sig, då han vill er- öfra en ny krona. Men Horn är ställd i Lifland att bevaka dess gränser; och Wrangel skall med flottan skydda arméens öfvergång till Tyskland och lägga band på Danmarks trohet. Vigtiga voro de åt dem anförtrodda värfven, och till dem hörde derjemte, att den ena skulle göra ett föi*sök att vinna Dianzig , medan den andre bragta Litauen under Sveriges jkrona � Intetdera blef dock utfördt. Horn hade den förödmjukelsen att stå under De la Gardies befäl , och ehuru Wran- gel sedermera följde Carl Gustaf på hans seger- rika bana, skulle han sannolikt till de lagrar^ han förut vunnit | velat lägga den som vans af Wittenberg � då han för sin Konung beredde ett nytt kQnuDgarik9f eröfiing.