Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/153

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— i49 — AMt denna utnfimning, så yar det icke för att bindra hans upphöjelsey hvilken han önskade akuUe ske genom hänt förmälning med Drott* ningen, utan af fruktan för den söndring , som Lande uppsti, om hon, säsom finnu i An blom* atrande ungdom i förindrade sitt Uinkesätt och inginge ett annat giftermål. Oxenstjema deremot odi hela det aristokratiska fSrbund , i hvars spets han stody önskade ej Drottningens förening med Carl Gustaf mera än med Fredrik Wilhelm af Brandenburg; och till detta förbund hörde äfven Horn och Wrangel. Möjligen inflöt ett förlåtligt hänseende till dessa förhållanden på det förtroende, hvarmed Konungen, under all uppmärksamhet pade höga ätternas företräden, utmärkte män af njajre upp- komst, såsom en Schlippenbach och en Witten- berg. Den sistnämde hade emedlertid genom fö- regående förtjänster grundat det Tal, Konungen af honom gjorde, äfven som det efteråt rättvisa- des af det sätt hvarpå han anförde det honom anförtrodda värf. TilL det Polska fålttåget hade för öfrigt, då derom öfverlades i Rådet, Wittenberg icke styrkt, ntan i förening med Wrangel föreslagit , att Dan- mark först borde angripas *). Ifrån detta rike var nemligen Ulfeld, liksom Radziejoyski ifrån Po- len , kommen för att till krig emot sitt fådernes- ^ Se FaDts Utkast till jPörcUten. pfver SrensU Hist 4-

  • Sti sid* a&