Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/155

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


betittninga Medlaren dertill var RadzieJoTAU � Qom, förut vice Cansler i Polen, deri&ån^ flytt till Sverige för att söka hämd öfver den skymf, ban af sin Konung lidit, då han emot; dennes brottsliga kärlek sökte försvara helgden af sitt äk � tenskap. Genom honom^ bragtes Palatinerne i Ralish och Posen att underkasta sig Svenska kro*, nan emot försäkran om fri religionsöfning och skygd för sina i Polska fitktsförfattningen grun* dade rättigheten i Radziejovski, som hade sig bekant, att Jo* han Gasimir, af misstroende till sin krigshär , gjor � de dg färdig att öfvergifva Warschau, ville förmå Wittenberg att genast, under den första skräc- ken för Svenska vapnen, skynda sig dit med en del af sin harsmakt; men Wittenberg tvekade,' om han borde tro en man, som bar vapen emot sitt fädernesland. Emedlertid lemnade han under hans befäl 9,000 ryttare, som återstodo .af den i Svensk tjenst ingångna, men snart genom förrymningar skingrade Polska arméen. Sjelf trodde han sig med sä ringa mansstyrka ej böra fördjupa sig i ett vid** sträckt land, som var rikt pa medel och fplk. Dock tägade han fram till Konin vid Aoden Warta för att hindra Polska tropparnas förening med de Preussiska. Der stannade ban för att af^ bida sin Konung. . . .1 Vid dennes ankomst, försökte JohaU; Caslmfr åter den utväg, som hay svaghet och villrådig-