Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/156

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— i5 � — bet bftde 'förat och efterftt si mänga gånger till � gripit) ' nemligen att underhandldf Han begärde stillestfind; men det afslogs, och Carl 'Gustaf tå- ^de fram ftt hans hufvudstad. Den förskräckte Konungen flydde derifrfin och förföljdes af Wit- tenbergy som for om honom Tid Wolwors, utan. tvifvel i afsigt att bringa honom emellan sig och och Carl Gustaf, som ifrån Warschau skulle för- ena sin styrka med Wittenbergs. Men Johan Ca � •imir undkom på en annan Tag och fattade mod genom en tillfällig fordel, som de Polske vunnit. De stötte på ett Svenskt rytteri af Wittenbergs eftertroppi och dels höggo det ner, dels togo det fanget. Derigenom kommo de Svenske i eo . brydsam belägenhet , som försvårades genom de* ras anförares sjukdom. Johan Casimir, som nysa var fördig till flykt, beredde sig nu till anfall. I det samma anlände Carl Gustaf, och den Polske Konungen drog dg till Czarnova. Men den Sven- ske hjelten angrep honom der och vann den första af de segrar , som lade Polen for håna fötter. I de flesta af dessa deltog Wittenberg, ehuru bana namn försvinner i glansen af Carl Gustafs , under hvars öfverbefäl han stridde. Emedlertid uppstod i den Polska fältherren Czarneski en Fabius Cunctator, som utan att Tinna någon slagtning, dock genom beständig harcelering bragte den Svenska krigshären, oak- tad dess oafbrutna framgång, i en vådlig belägen- het. Johan Casimir ajeff fattade mod^ aedan haA