Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/169

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— i65 — Bloms ungdomliga Känsla för rätt <— odi här* uti åldrades han aldrig — var möjligtvis en ver- kande anledning att han valde Lagkunskapen till Sambällsyrke: han ingick i Bfittegflngsverk här i Hafvudistaden vid 23 Ars älden Hvem ser tillbaka på sitt inträde^ som ver � kände medlem i Samhället, utan en höglidJig ellér hemsk erinran om de först mötande hän- delsernas inflytande på de följande? Den rätt- sinnige ynglingen, öppen för alla intryck, bju- der glädjen och hoppet att följa sig; lifvad af ädla föresatser, ren och kraftig i sin vilja, har han intet skäl att tvifla om dessa ledsagares be* ständiga sällskap genom lifvet. Erfarenheten alle- na upplyser honom om den förres flygtigare lynne: af den sednare blef den gode ynglingen ännu aldrig* öfvergifven; men hvem möter ho- nom vid hans första steg: hvem gifver rigtning- åt hans önskan och behof , af en gagnande verk- samhet: hvad väljer han till föremål för sin gfäd- )e och sina förhoppningar, bland de mest olik- artade ämnen som honom erbjudas? Lycklige yngling som vid detta första möte träffat dyg- digd vänner! erinra dig med tacksamhet välsig-? nelsen ur fädernehuset — igenkänn modrens brinnande förbön för den älskade sonen; men räkna dig ej till förtjeiist denna lycka. Erkännom emedlertid att den obemedlade med mindre våda beträder dessa första steg. Till böjelsen sluter sig nödvändigbeten att med egen kraft bana sig väg; målet ligger afligset men