Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/174

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— 170 — éärskilta tillFslIen fttt gälla för de unga att ut- föra hvad fodren beslutit; hvem har väl deremot dä förmätt upptäcka en skillnad emellan de fri- yilliiga mödorna och de besoldade? Lika trogen värd om Konunga-borgen och om den frihet som i lagen bor: lika varsamhet att stifta lag, som nit att den gällande efter- komma: samma betänksamhet före åtagandet af bördor, som redligt utgörande af de beviljade; 66 der några af de allmänna karakters * dragen , under det en sann upplysning och rättskänsla, kärlek för Vettenskaper , konstflit och forskning, klokhet i företag och kraft i deras utföring, ut^ märka den enskilta verksamhet, som af lefnads- vett och umgängets behag i husliga kretsar för- Ijufvas. Af dessa frisinnade medborgare var Blom helsad såsom lagens värdiga Tolk; och dä han uppfyllde sitt kall, visste också den som fick orätt, att skiljomannen utöfvade den dygdj der stadig är i mansens vilja ^ till att låta hvar^ jom det hans ur *). Till de fridfulla husföder som, sysselsatte med sjelfvalda lefnadsyrken, i flit och sparsam- het igenfunno de aldrig uttorkande källor till välmåga och förkofran, inbjöds han ofta att med- dela upplysande ' råd och ledande anvisningar^ dä det gällde antingen bidrag till inrättningar som desse af tacksamhet och medborgerligt sin- ne ville befordra , eller enskilta angelägenheter ^ KontiDga Styrelsen a:a Baikea.