Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/174

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 170 —

särskilta tillfällen fått gälla för de unga att utföra hvad fädren beslutit; hvem har väl deremot då förmått upptäcka en skillnad emellan de frivilliga mödorna och de besoldade?

Lika trogen vård om Konunga-borgen och om den frihet som i lagen bor: lika varsamhet att stifta lag, som nit att den gällande efterkomma: samma betänksamhet före åtagandet af bördor, som redligt utgörande af de beviljade; se der några af de allmänna karakters-dragen, under det en sann upplysning och rättskänsla, kärlek för Vettenskaper, konstflit och forskning, klokhet i företag och kraft i deras utföring, utmärka den enskilta verksamhet, som af lefnadsvett och umgängets behag i husliga kretsar förljufvas. Af dessa frisinnade medborgare var Blom helsad såsom lagens värdiga Tolk; och då han uppfyllde sitt kall, visste också den som fick orätt, att skiljomannen utöfvade den dygd, der stadig är i mansens vilja, till att låta hvarjom det hans är[1].

Till de fridfulla husfäder som, sysselsatte med sjelfvalda lefnadsyrken, i flit och sparsamhet igenfunno de aldrig uttorkande källor till välmåga och förkofran, inbjöds han ofta att meddela upplysande råd och ledande anvisningar, då det gällde antingen bidrag till inrättningar som desse af tacksamhet och medborgerligt

sinne ville befordra, eller enskilta angelägenheter

  1. Konunga Styrelsen 2:a Balken.