Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/199

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


- 195 - för sig 9 mäktig genom sina talanger , ännu mäk- tigare genoite det förfärande i dess sanmiansatta kraft och inflytande; sä må vi i stället anse oss fullkomligen ersatta, och skatta oss lyckliga, bit, ]änge Samhälls -tillsiindet änliu kan bifalla det, •f den erfarenhet, huru medborgarens eget enkla föredrag af sin sak har tillräcklig förmåga att med mindre omgång och inskränktare kostnad, bana honom öppen väg till rätt. Hvilket lands rättepSngs-historie i brottmål företer mindre förvillelser än Sveriges? öfver hvilka domstolar ropar oskyldigt blod mindre än öfver de Svenska? Ej heller skulle det här lyckas sakföraren, genom fintlighet att upptäcka fel i en yttre form, bereda strafflöshet åt den öfverbevista brottslin- gen: men här skulle man deremol ännu blygas att låna sitt biträde dertill. � Inga föremål äro så sköna, att de icke för' något öga bryta sig utan behag, att icke någon synpunkt gifves derifrån de blifva vanställda. In- tet är heller så vidrigt, att det icke, bedrägligt framstäldt, k^n locka den enfaldige. Hvem inser ej fördelarne af *ett öppet forum för snillete od- ling och lör vältaligheten, för bildandet af ett offentligt lif med rörlighet och medborgerlig an- da? Men icke blott snillets lyftning och tanke- kraftens spända öfning bör blifva den allmänna rigtningen för denna anda; att förädla och stärka viljan intager ett ännu vigtigare rum, om ej dyg- dens enfald skall nödgas vika för snillets fart: