Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/201

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— 197 — Embetsmanna-bana: ett ringa afstftnd skiljer den frftn allas slutliga mäl. Hedrad af sin Konungs höga förtroende, lem-i nades honom äfven yttre utmärkelser deraf *). Vid Riksdagarne som höllos utom 'Stockholm, ätföl)^ de han att intaga sitt ruin i Konungens Rädkam- mare. Till beredeisen af många för den inre Sam- � hälls- ordningen vigtiga angelägenheter^ har han varit kallad, och uti ingen deraf blifvit overksam: men i flera har det antagna varit hans verk. Nie särskilta ginger har Blom, som publik person, varit föremål för medborgares allmänna omröstnings och vid dem alla har medborgares kallelse eller ^ bifall bos honom hjllat medborgsmanna-dygder **). En af dem, den han bar främst i sitt hjerta, eldade ock hans sista sång: Fäderneslands -kär- leken var denna dygd, uttryckt i kärlek för Ko- nungahuset. Hvem kände lifligare än han Sven- � skens behof att älska sin Konung? Hvem visste bättre, att en frisinnad vördnad för höga egen-* skaper utgör villkoret derför? Sverige såg sin Kronprins återkomma, med hemföljd aftrolofvad borgen för egen sällhet och folkets välsignelse öfver den vunna uppfyllelsen! Af den innerliga glädjen var Blom Nationens tolks ^ i8og den 3 Juli Riddare af K:gl, Nordftjerne-Ord^a. i8i5 d. 12 Aug, CommeDdör af samma KoDgl. Orden.

    • ) Vid val till Rådman I MagistraU-Sekreterare , Borg-

mästare, till Riksdagsman I Ledamot af Constitutiona^ Utskottet, samt vid Nämdens omröstningar fifver sta Domstolens Ledamoten