Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/224

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


fastän under forändrade rigtningar af Terldsbin � delserna, gagnar och upphöjer sitt land : om han lika med sina stora föregångare ^ Sger sina Ko � nungars oinskränkta förtroende, sin nations hög � aktning och en eftenrerlds beundran: huru till- iVedsställande, att få åt denne mans beröm egna Tälta lighefens offer , att se åt honom invigas en upphöjd plats i den helgedom, som, lyst af snillets fackla , vårdar Svenska Folkets dyrbaraste besittningar: dess språk och dess stora minnen! Bengt Gabrielson Oxenstjema, Grefve till Korsholm och Vasa, Friherre til Mörby- och Lindholmen , Herre till Capurie , Kattila och Ro � aersberg, intager tvifvelsutan bland Sveriges yp- persta Statsmän ett ärofullt rum, rättfärdigadt både genom rigtefn och genom mångfalden af de tjenster, dem hans verksamhet tillskyndat Fäder- neslandet *). Den man, som af naturen och lyc- kan emottagit sällsynta gåfvor, är redan derige* nom värdig vår uppmärksamhet. Men använder han dem med ett aldrig hvitande nit till sina landsmäns

  • ) Benigt Otenstjerna var född den i6 Juli ifoB på Mör �

by Sätesgård i Roslagen. Hans fader var Riks-Rådet Gabriel Bengtson Oxenstjema, född Friherre till Mor- by och Lindholmen, en cusin til Ri^s*Cansleren Grefve Axel Oxenstjema. Hans moder var iPru Anna Baner. Fadern deltog i egenskap af Riks-Skattmästai*e uti För � myndare- Regeringen för Drottning Christina, upphöjdet år i65i i grefligt stånd, befordrades s, å. tilRiks-Arai* ral och President i Amiralitets*ColIegium , samt afltd år 1657.