Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/234

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


der de återstående åren af Christinas regering använd till underhandlingar dels med Churfur- aten af Mainz, dels med österrikiska Hofvet och med Tyska Fursrames Riksförsamlingar. Ett mer varaktigt utrymme öppnas för hans nit, då han förordnas att föra ordet iden nya ÖfverdomstoI| som Svenska Hofvet låtit i Wismar inrätta* På en ny bana är Oxenstierna genom detta embete inträdd � Han är rättvisans tolk, lagarnes tilläm* pare. Han skall med statsmannens klokhet för- ena domarens rättvisa, med den förres drift den sqdnares betänlsamhet, med den förres böjHghet och fina behag i umgänget den sednares värdig- het och allvar. Men afven i detta, alltid yigti- ga, nu särdeles ömtåliga kall, huru rattvisar han ej sin Regerings förtroende? huru öfvervinner han e) de många svårigheter, hvilka åtfölja upp- tagandet af alldeles nya vägar för Lagskipningen inom provinser med ny öfverhet, nya stadgar, nya förbindelser? Och är ej snart, under hans ledning, hans kraftiga medverkan, utarbetad en Rättegångs-Ordning, hvilken i denna del af Stats- förvaltningen bleF ett mönster för tidehvarfvet? *) ^) Bengt Oxenstjerna utnämndes till. President i Wismar* ska Tribunalet den ti Sept löSa, men han förvaltade embetet för denna gången endast tiU år i6549 då han af Konung Carl Gustaf hemlal lades till Fädernestan* det. Under Förmyndare - Regeringen föV Carl XI blef Grefven föVst den 3o Juli 1661 å nyo förordnad Ii 1 1 "^ detta embete; men han återtog ej detsamma, förr än han den 4 ^ov. i665 för tredje gången dertili föVord- nades. Slutligen och sedan åter andra uppdrag niei- lankommit, erhöll B* Oxenstjerna den sto Dee. 1673