Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/245

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


ISnge nog efterlängtad af folken, omsider äfven af Furstarne önskad. Den skall skänkas Europa på det stora och högtidliga sammanträde � som i Nimwegen är beramadt. ' Värt ämne påkallar här äter en flygtig sido-* blick på ställningen inom Europa. — Mäktiga krafter äro der satte i jäsning mot hvarandra. En Konung, väl ej den störste, som prydde Gal- liens thron, men den som längst fatt lysa af dess besittning; omgifven �af snillets, konsternas och smakens yppiga rökoffer, af ett bländande hofs smicker, af grönskande lagrar och prunkande troféer; — Ludvik XIV har, af eröfringslystna- den hänförd, utmanat till kamp Europas flesta regenter. En granne, som ej längesedan gätt segrande ur striden motfordnabeherrskare;' och aom, efter vunnen sjelfständighet, med lifvade näringars välniäga, med de rikedomar en blom- strande handel alstrar, och med försvaret af niäk- tiga 'flottor visat sig värdig frihetens skänk : den- ne granne är nu målet för deii oroliga Monar- kens anfall : mot den äro vredens äskviggar slun- gade. Ty för öfvermodet och despotismen var den äkta frihetsandan alltid en särande stötesten: de förre vilja icke se någon gräns för begären 5 dä den sednare, sluten inom pligternas krets, nekar både att tåla våldet, och att blifva dess verktyg. — Den idoga Fristaten har dock hos de flesta Furstar vunnit beskydd: och när half- va Europa uppträdt mot förtryckaren , är Sverige den enda ma!kt, dom, trogen fordna tiders poli-