Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/257

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


^ a55 — Men ännu en gång föres min uppmärksam^ het tillbaka till de dagar , som närmast föregingo denna upphöjelse* Jag är afbruten i teckningen af embetsmannens mödor: jag är från statsären- denas alivar dragen till andra, mera leende fö* •remäl. Hvilken är den syn, som så förvillar ögat och förändrar dess rigtning? som på en gång föder glömska af förilutna sorger,, och lifvar hoppet om en tillkommande glädje? Hafva EIdo � rados förtrollade bygder, förut blott drömde af inbillningen, erhållit verklighet och lif? Är det Elyséens salar, som öppnat sina portar att blän- da de dödlige? eller, är det Jani tempel, som tillsluter sina, under ett mäktigt folks segersån- ger kring en lagerprydd hjeltes triumfvagn? — Jag träder skådeplatsen närmare. En fredens hög* tid är det visserligen, men ämnad, icke att be- kransa segrande kämpar, utan till beseglande af enighetens helgade handslag. Mellan tvenne ri- kens närbelägna stränder ser jag böljan betäckas flf rikt flaggande farkoster: skönjer bland bvirf- lar af rök, huru master och tågverk uppfyllas af vågsamma sjömän: jag öfverskådar tvenne folk, nyss väpnade till l^lodiga lekar, men nu från åt- skilda bygder helsande hvarandra med ömsesi- diga fröjderop: jag hör, huru malmens åskor, valtning, utnämnde honom till Bjks-Drots, hvareAer RiksCanslers-Embetct ej vidare tillsaUes, men i stället de detta embete tiilhörande befattningar anförtroddef åt Ben^t Oxenst jerna , såsom President i CansJi-Collc- giiim. Han tiJträdde detta embete i Juni månad' 1680. Sv. Akad. HAKDL./r, //^(J". fji Dd* 18