Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/258

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— a54 — blottade på förstöringens krafter , endast förkun- na en festlig fröjd öfver Norden. Under denna för sinnena lockande ståt, njuter hjertat den himmelska lyftning , att dess känslor^ dess önsk- ningar få i gemensam brand sammansmälta med millioners: det firar den härliga fest, som på en gång är egnad åt den liögsta allmänna och den högsta enskilta lycka. De mildare dygderne, iklädde skönhetens drägt, höljde af behagens slöja, komma, anförde af Kärleken, att förljuf- va den Svenska Konungens dagar. Från stranden af Gefion$ ö nalkas i skimrande prakt den ädla Furstinna, som förblef ståndaktig vid ingångna löften, oaktadt både anförvandters ovänskap och ett högre anbuds frestelser: i lika skimrande prakt är hon på Skånes kust af sitt nya folk e- mottagen. Grefve Bengt Oxenstjerna har erhållit det smickrande uppdrag, att på sin Herres, på hela Rikets vägnar, emottaga den Kongliga bru- den. Han anför det lysande tåg, som från Hel- singborgs redd förer henne sin höga brudgum till möte: han bestämmer bilägrets ordning, be- vakar dess värdighet', lifvar dess nöjen *)• Mä vi

  • ) När Konung Carl XI:s Gemål, den i våra häfder så

rättvist berömda Danska Prinsessan Ulrika Eleonora , i början af Maj månad 1680 öfverfördes från Seeland til Sverige , var Grefve B. Oxenstjerna, jemte Svenska

�nke-Drottningen , henne till möte vid Helsingborg, 

helsade, på Konungens och Rikets vägnai*, den nya Drottningen vid landstigningen med en oration, och var derefler den Kongl. Sviten följaktig till Säteriet Skottorp i Halland^ der bilägret firades y och hvarun*