Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/262

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— a58 — TMgrat att det återställa: han hade hittiHs un- dandragit sig allt godtgörande af denna oförrätt. I allmänhet hade de sist förflutna årens erfaren- het visat y att Franska makten blott önskade be- gagna den Svenska för sina planers genomföran- de: föga grannlagenhety föga uppriktighet, ja föga redlighet hade utmärkt det Franska kabi- nettets steg i hänsigt till Sverige. Det var tid att afskudda sig äfven skenet af beroende: att visa Europa 9 det man ej var oskiljaktigt inför- lifvad med en eröfringslysten regent, eller i be- hof af hans ofta tvetydiga vänskap *). Det Franska Hofvets anbud af förnyade för- bund mötas i följe häraf å Svenska sidan af den kallsinnighet, som med den nya planeii är enlig. Men Riket borde likväl tryggas genom för^nin-^ gar med andra makter: ty endast genom visa, •

  • ) Det var e] först i grund af händelser ne under Kon.

Carl XI:s regering, som man förcbråtl Sverige att vara Frankrike undergifvet eller beroende af dess understöd. Redan under Carl X Gustaf, då en särdeles köld råd- de emellan begge Hofven, måste Svenska Regeringen uppbära denna tillvitelse; och Grammont berättar i sina M^moiresj huruledes under Riksförsamlingen i Frankfurt Österrikiska Sändebudet Wollmar i en mot vår fbVtjente Björnklou riktad skriA kallat Svenskarne

�Galliae Mercenarios.cc — Till och med författai^cn till 

den kända skriften: wLes Anecdotes de Suéde, �c ehuru i öfrigt så partisk för Franska intresset och $äi*deles orättvis emot Bengt Oxenstjerna, medgifver likväl , att Franska Kabinettet vid AUianserne med Sverige alltid haft blott sin egen fördel till Ögonmärke, och miss � unnat Sverige nlgon verklig tillökning i makt.