Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/263

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— a59 — f 5l beräknade förbindelser skulle man Stniuta sä- kerhet att icke indragas i nya oroligheter. Huru sällan såg man en stat äga sä öfvervägande styr- ka , sä outtömliga tillgångar , att den ensam var alla de öfriga vuxen? — Af synnerlig vigt var efh stadgad förening med någon af de stater, som öfver hafven ägde herraväldet. .Det var den Holländska Fristaten, på hvilken Oxenstjernas ljusa blick fotades: denna Stat utgjorde ock vid denna tid den mest betydande sjömakt: ty Eng- land, skakadt af invertes stormar och försvagadt under en kraftlös styrelse, var ef i den författ- ning att väsendtliga fördelar kunde af dess vän- skap förväntas. Ett redan vid Congressen i Nim- v^egen af Oxenstjerna förberedt förbund om öm- sesidigt försvar och ömsesidiga handels -friheter upprättas alltså med de Förenta Staterna i Haag (iGiSi), och i sammanhang härmed erhålla äfven de förut i Nimw^egen träffade afhandlingar slut- lig bekräftelse. Detta vigtiga steg förändrar snart ställningen inom Europa. Sedan Sveriges politi- ska grundsatser blifvit öppet framlagde i dagen, och Svenska Regeringens fredliga tänkesätt ej mer kunna betviilas, ser man snart de förnäm- sta Hof i Europa skynda att försäkra sig om dess vänskap: den liga, som hopspunnits af illvilliga grannar till vårt förderf, är oförmodadt sönder- sliten: alla hemligt utspända nät, alla dolda for- sat äro nästan genom detta enda Förbund öf- verändakastade *)• Kejsaren, nära at med Dan-

  • ) Att Danmark, Brandenburg? Husen Luneburg och

Biskopen af Munster, i början af Bengt Oxenstjernas