Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/266

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— a6ii — toto att mer eller mindre öppet gynna det Fran- ' ska intresset, måste ej de hinder, som sålunda ställa sig i vägen for Premier-Ministerns planer, skänka honom en ökad ära af deras genomdriF- Tände? Sjnas ej äfven här svärigheterne endast Tara till för att förhöja glansen både af hans ståndaktighet vid sina grundsatser, och hans skicklighet att trotsa hemliga eller uppenbara motståndare *)? Men det skall förlåtas mig, om min teckning förbigår alla de inkast, hvilka mötte Grefve Oxenstjerna vid bildandet och fuUföIjan* det af sin hufvudplan, alla de beskyllningar, dem antingen enfalden eller ondskan fostrat, för att fläcka hans nit eller hans heden Många skäl hafva bliFvit framställde, många slutlednin- gar gjorde till försvar för en motsatt politik: men tarfva de väl nu mera någon vederlägg- ning? Historiens aldrig jäfvade vittnesbörd har oåterkalleligen rättfärdigat Bengt Oxenstjernas statsplan. Framgången , — > som här är den ende och rätte domaren, — har vitsordat dess grund � lighet � Efter att hafva betraktat riktningen af Grefve Oxenstjernas politiska plan, underlåtom ej heller att nu öfverskåda dess följden En Stats inre lif står med dess yttre för- hållanden i närmaste förening. De skönaste be � visen för denna sanning hafva vi för ögonen.

  • ) Se härom bland andra källor Fants TJtkast till Före-

läsningar efver Sv. Hist 4^de St sid. %fyj*