Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/267

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— �63 — Aldrig sloto yttre anseende och inre välmäga ett närmare förbund , än under den tid Carl XI för- de spiran öfver Svenska Folket. Kabinettets skicklighet räckte förtroligt handen ät de inre Regerings- omsorgernes vishet, liksom man ser tvenne läkare med sammanlagd insigt, med täf- lande ifver värda en lidande vän. Snart framstod i blomstrande friskhet den jord^ som omtanken och arbetet gemensamt häfdat: och härligt var skördarnes byte. Med hvilken framgång utfördes ej Statens omskapning till en nästan alldeles ny form! Hvilken mängd af nyttiga åtgärder � af yp- perliga inrättningar tillvägabragtes ej urixler den- na regering! Fråga vi efter allmänna föreskrifter for förvaltningen y så erinras vi först om det ge- nom Ständernes beslut stadgade regeringssättet: dernäst om den förbättrade inrättningen af Ri- kets CoUegier genom förenkling eller ny fördel- ning af de sammanblandade göromålen samt nya föreskrifter för Embetsmännens verksamhet: om nya författningar till återvinnande af ordning och drift i Lagskipningen och Utsöknings- Verket och till dess fredande mot enskiltes intrång i Statens rätt: än mer — > om de särskilta Lagar, som dels stiftades, dels förbättrades, antingen för Kyrkornas angelägenh&ter, eller för sjöfar- tens trygghet, eller för laglydnadens upprätthål- lande inom krigsmakten till sjös och till lands, eller för rätts-ordningen inom Konungens Hof, eller för andra nyttiga föremål: och vi glömme ej heller den ljusa omtanke, som, genomskfidan-^ de ofullkomlighaten af de två gällande Allmänna