Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/284

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— a8o — han Sfven såsom menniska varit lycklig. Att härom öfvertygasy ville jag inträda i den sköna huslighetens krets, der Grefve Oxenstferna, så- som ädel make, säsom öm fader för talrika af- komlingar, smakar sällhetens frukter, kryddade af samvetsfridens nektar och följde af hvilans behag *): jag ville deltaga i hans njutningar af landtlefnadens förnöjelse: följa honom från huf- vudstadens buller, undan embetsgöromåfens be- kymmer, till ett Rosersbergs förtjusande bygder: se honom der, än svalkad under de träd, till h vilka hans förfäder nedlade fröet, än sjelf plan- terande andra, bestämda af ödet att i en afläg- sen framtid gifva skugga äl Skandinaviens Ko- nungar **). Men för dessa leende ämnen fordra-

  • ) Grefve Bengt Oxenstjerna var a:ne gånger gift, först

är 1 66 1 med Friherrinnan Eva Juliana Wachtmeister; sedan hon år 1666 aflidit, trädde Grefven följande året i ett nytt äktenskap med Grefvinnan Magdalena Sten- bocV* Dessa äktenskap välsignades med 18 barn, 8 sö- ner och 10 döttrar, af h vilka barn 8 redan i späda åldern afledo. Ingen af sönerne har efterlemnat bröst* arfvingar. Den siste af dem, Grefve Bengt Oxenstjer- na, stupade, såsom General - Lieutenant i. Holländsk tjenst, i slaget vid Ramillies år 1709. Men GreUiga Ätten Oxenstjerna af Korsholm och Wasa är intill våra tider fortplantad genom afkomlingarna efter Cansli* Presidentens äldsta broder, Riks-Rådet och Riks-Mar- skalken Grefre Gabriel Gabrielsson Oxenstjerna ^ (död 1673).

    • ) Af Rosersbergs nu mera Kongl. Lust-Slott, i äldre

tider benämndt Norsa, hade en del af gammalt utgjort ett stamgods för Adeliga Ätten af Tre Rosor , från kvilken den genom arf sedermera tillfallit Oxenstjero-