Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/313

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— 309 — titrrjckt dén genom vissa särskiljande konstord, hvilka likväl , tagna' i sin vanliga bemärkelse , ej varit nog träflFande och omfattande, för att full- komligt täcka begreppen af det, man derunder ve- lat förstå. Den allmänna fördelningen af antik och modeYn afser endast tiden. Grekers och Ro- mares skaldekonst, liksom all annan, hvilken, ef- ter de antagna grundsatserna , med deras varit cnlig, ha Italienare och Fransmän VvlW^I klassisk; den som, oberoende af den anrika, af de nyare folkslagen alstrats, ha Tyskarne benämnt roman^ tiskj emedan dess upprinnelse förskrifver sig i- från det romaniska språket^ eller det, som upp- kom af det Romerska folkets blandning med de Germaniska stammame, samt desses med Araber- na. Schiller utmärkte den öfverrådänderigtningen genom naif och sentimental , A. W. Schlegel genom plastisk och pittoresk ; hans broder ge- nom skön och intressant; andre annorlunda. Des- sa gränslinier kunna, såsom stödpunkter för tan- kan, vara lämpliga; men till alla delar träffa de icke in på föremålen. Hvad finnes til ex. för sen- timentalt hos Ariosto , Cervantes , Scott? Hvad för pittoreskt hos Petrarca? För intressant *) hos Klopstock? Och tar man romantisk i dess hi- storiska betydelse, så kan det icke lämpas pä det egentliga Norden i gamla tider, ty hvarken språk eller anda i diktning vittnar om något romaniskt ursprung. Jag vill här ej öka antalet af techni- ♦) Oetta ord , liksom de öfriga , bör tagas i sträng kon �l- meniog, ty eljest blefve alle Roms och Greklands store skalder intressante*