Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/314

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— 3 �o — ska bestämningsord I helst ilian i allt fall ej med dem kommer långt i bevisningen. I det stället vill jag försöka, att gifva en allt ifrån begynnel- sen gående framställning af de nyares vitterhet , och ständigt hålla den vid sidan af de gamles , på det man må inse, i hvad mån den förra från- trädt den sednare, och hvad hvarderas lynne än Jag gör det så mycket hellre y som, mig veterli- gen, ingen förut gjort det *)• Det var folkvandringen , hvilken i Europa omskapade diktens verld, sä väl som den verkli- ga. Romuli thron hade länge svigtat: sångarlju- den hade dessförinnan bortdött. Omsider foli VestRom. I sin graf beherrskade det likväl de södra länderna med sitt tungomål. Latinen var Religionens, vettenskapens, konstens språk; ännu i nionde seklet diktades till och med folksånger

  • ) Jag vill dock bär afbörda mig en stor förbindelse. >^i-

inonde de Sismondi har i sitt verk: y �Da la Huératutå än midi de V Europé > � ett arbete , h vi I ket icke nog högt kan uppskattas , i ni^\nga delar tjent raig til/ U^' Ding , i synnerhet hvad angAr den Proven^aliska , den Spanska och Portugisiska litteraturen, den jag sje/f en* dast ofullständigt känner. �n man med hans grundlig- het, gransknings oveld, klarhet och angenäma föredraga hvad skulle han ej göra verlden för tjenst, om han, så- som han lofvat, jemväl behandlade Tysklands, Engfands, Sveriges och Danmarks vitterhet , och älven sitt eget fäderneslands ? Hvad jag hos hunom skulle tilionskaC, är att han , vid bcskrifningen af den romantiska kon- stens utveckling , anställt jemförelse med Greker och Romare, äfvensom med Nordens folkslag, af hvilkas för- fattare han cnda:>t flygtigt omtalt Shakspeare.