Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/317

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


� f 

— 5i5 — Alorgonlandets Sätigmö, när hon nedsatte sig i Vesterns nordliga trakter, och erfor verkningen af ett annat luftstreck , en annan samhällsanda , ett annat yttre villkor för lifvet^i niäste ock an- letsdragen efter hand synas ombildade. — Vidare

�kall man utan tvifvel finna det eftertänkligt, a^tt 

hvarjehanda plägscder , hörande til diktens adla yrke, voro i Nordpolens grannskap i det närma- ste desamma, som, en läng tid derefter och se � dan ett nytt skick i Norden inträffat , uti vär verldsdels sydvestra länder, utan att ändå någon närmare gemenskap emellan så aflägsna trakter tyckes ha varit för handen , åtminstone at döm* ma af öfriga bruk och sängens samtliga rigtning på båda ställena. Så följde skalderne sina Kon* ungar i striden , och vistades, mestadels komne från Island, vid de Nordiska hofven , på samma sätt som Troubadourerne hos Castiliens och Ar- � ragoniens furstar: så utsattes belöningar för den, som bäst qvad och bäst förtäljde, på samma sätt som i Frankrikes och Spaniens riddarbprgar. Afven detta vittnar om ett gemensamt hemland, ty förhållandet var i dessa delar enahanda i A- rabien, derifrån den Provencaliska diktkonsten till en del kommit. Icke mindre förtjenar det uppmärksamhet , att vi hos våra äldsta förfäder upptäcka en skymt af rim, — också en hemgift från österlandet. Der. fan^^ nemligen allitteration, eller motsvarighet af begynnelse-konsonanten Detsamma förekommer ofta i de orientaliska språken, synnerligast i He* breiskan.