Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/348

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


- 344 - för lärde och konstnärer. Samma personer, hvilka. för hans räkning voro, i nästan alla yerldens än* dar , Kjsslosatte att föryttra kryddor^ ädla tyger och kostbarheter, uppletade och samlade hand- skrifter ifrån gamla dagar: san>ma farkoster, som lydde hans vink, att öfver Verldshafvet flytta A- siens och Afrikas jordi>ka skatter , hemförde på de långväga l;^öIjorna äfven dessa inre skatter för själen och hjertat , hvilkd aldrig förgå. Med ett ord , tidens ypperste män , i ära , i bildning , i ]ycka , offrade frivilligt bördens och rikdomens tillfälliga företräden åt det evigt sköna, hellre än de spillde dem på vanskliga histbarheter och flärd- fulla nöjen. Denna rena kärlek för det älskliga har ock i Italien gått i arf intill sednaste tider, och gjort detta land till konstens fosterbygd. Man har der insett och erkänt den sanningen, att den vackra konsten måste , utan deltagande af den mäktige och bemedlade , falla elt offer för be* hofvet , och att dess idkare , hvilka icke arbeta för jordisk vinning och förkofran, skola antingen duka under för sin inre braml , eller neddragas i den handgripliga nyttans tjenst , hvilken ej är deras kallelse, och vanligen ej mycket vinner af deras åtgärd. De äro, för att nyttj.i Talarens gyU lene, evigt minnesviirda ord, �like dessa det gam- la förbundets tempelijen.ire, som, utan arfvedel och jordagods blapd Israels öfriga $lägter, bodde i helgedomen och vaktade offerlagancc *), Under så lyckliga tecken uppgick poesiens

  • ) Tal vid Jacob K Struwes bcgrafoing, af J. O. Wallin.