Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/376

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


gast till fejderna kring gränsen af Ei^iand ock Skottland (on the ScoUish börder) , och vanligen rörde den nSgot af de ridderliga husen Douglas, . Montgomery och Percy *). Dess lynne �ri all- mänhet dystert. Hafvet slog sina böljor suc- kande mot den ensliga ön. Alla slags andar drif- Ta der sitt nattliga väsen. S& blir man bekant méd Fairies (feer), Braunie (Romarnes Lar, vår tomtgubbe) I Bogle eller Goblin (Fransmännens espric follet , vår lyktgubbe) , Pu(Ji eller Robin Goodfellow (ett slags spökande pyssling), Shel^. Ircoat och Kelpy (vattenandar). Nationalhatet emot Englandarne sticker gerna fram. Skottar- nes enkla, men underliga seder likasom deras håg för äfventyr, ge det hela en ovanlig och intressant färg. I Tyskland tyckas de poetiska vågorna ha flutit öfver blomsterängar. Visan {lÅed) andas der mera glädtighet och lefnadslust. I Danmark deremot satt vanligen en �Hafsmandcc med éskfe- nor på armarne och tång i håret, under det små elfvor dansade kring gräskullarna. Uti det höga Norden, som kringthronas af fjäll och genomskärés af strömmar,' insjöar och floder, hade Bergtrollet, Strömkarlen och Nec- ken sina hem. Allvar, kraft och öppenhet Sr den Svenska folkvisans egenskap. Striden med de utländska förtryckarne förnimmes der klart och starkt. Den religiösa vidskepelsen var dc|r, ^) Jemf. W. Scotts föreul till Mimtrd^ of the iåonish tord^r: Bouttnfek, Géich. d. Poåäm m. Bér^diomh&U.