Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/405

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— 4oi — borde fca timat inom ett dygn, eller, enligt ni- gräs önskan, pfi så kort tid, som erfordras för framstailningen på skådebanan.. Med enhet i rum förstods, att bandlingen, utan rubbning af scenen, skulle förefalla på en och samma plåts. Enhet i handling skulle åter betyda, att blott en hufvudhandling fick äga rum^ under h vilken alla andra ordnade sig såsom bestämda medel. De la Mötte, som eljest förnekade hela denna treenighet, och derföre af Voljtaire helsades för • kättare, ville, i stället*för enhet i handling, ha enhet i deltagande {interét). * Andre satfe en- heten i katastrofen. Egentligen tycktes man ic- ke gjort sig så no^ga reda för, hvaruti denna en- het skulle sig besticka. Innan vi företaga granskningen af den lämp- lighe|.t. och nödvändighet, . dessa för sorgespelet Titlardade föreskrifter möjligen kunna äga, skola vi begifvaoss till deras historiska konstruktion. De voro samtligen hämtade ur en af Aristo- teles' skrifter. En sakförare för den mptsatta meningen kunde härvid genast invända, att hela denna lära , hvilken satt så många i håret på hvar- andra, ytterst s^tödjer sig på en klyftig tolkning af några tvetydiga ' uttryck , förekommande i en, ^11 och med såsom understucken misstänkt af- handling. Vidare, att det gifves andra ställen i samma uppsats, hvilka till en del motsäga för- hållandet. Vidare, att Aristoteles, derföre att han var filosofisk tänkare, och dertiU en, som Sv. Akax>. Hakdl. fr. //^ S.fA D^l. a 8