Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/416

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


den i charekterialisk mening Franska odlingen räknar fiina anor. lifftn både fprut faaft snillen i vitterheten , som i de flesta kunskapsgrenar, men de ännu spridda elementerna hade ej hunnit sfitra sig till organisk helhet. Allt blef nu deremot gynn* samt för detta ändamål. I 'högsta instansen tog Konungen sjélf vettenskapen och konsten i be- skydd, Qchlifvade personligen den enskilta verk- samheten. Paris blef ett anuat Athén, M:me Maintenon åje^n nya verldens Aspasia. Hofvet ville behaga folket, och folket hofvet. Den högste sökte y genom allmari insigt i menskligheténs an- gelägenheter, vara tillgänglig föt menigheten, hvil- ken äter/ i sin ordning, flkade efter likhet med de högre kretsarna, i Denna inbördes läflan al- strade en mellan de flesta samhällsklasser n&gor- lunda iemnt fördelad bildning, hvilken, genom sjelfva sin allmänlighet, mäste komma att till det mesta hvila på ytan. J det enskilta lifvet röjde sig en grannlagenhet i seder, ett lätt behag, en sirlighet, som i en viss män äfven blef den lägstes lott *). Uti bokliga konster öfverfördes sam- ma anda, samma förfining, samma beräkning på yttre sken. Sinnet för det skickliga utbildade, under dessa fÖrhältanden , den så kallade smaken ^

  • ) a � tlhamme i^ vivait tjue pottr fairs eff^t auiour då

lui, pour obienir une supériorUé dä oonveniian sur 4on Cöfwurrént immédiéU, pour excUar fenvie quil ressån" iaic a son lour, .^^ ^^ Qo besoin d9 réiissir � oetu crainto de "déplaire, ahéraient, exagéraient souvenå les i^rais prindpés du �9ih naturein, Mad � Staél, Då la lUtéra^uråm