Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/420

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


4x6 — hets-mouphéf skulle^ pryda sjelfya Olympens hö* ga invånare: smakens pudervippa gick fliiigt om* krii^, på det ej ens i hårprydningen iiAgon olik- het skulle spörjas. Med ett ord, det.blef en all- män lag för kostym *)f hvilken borttog den egen- domlighet, som låg kos olika ^personer Och oli* ka folkslag* I synnerhet vid föreställningen af det historiska kom detta särdeles illa till pass. Det charakteristiska gick förloradt i den allmänna Pa- risiska drägten, och derföre finnes , i de Franska skådespelen öfver hufvud , intet af hvad man kal- lax lokalfärg. Några undantag i enskilta stycken , t. ex. af Corneille och Voltaire, äro hvarken sa många I eller i detta hänseende så lysande, att de kunna verka till regeliyupphäfvande. Detvar blott vid teckningen af Romerska cbarakterer **) , som den historiska sanningen undgick kränkning, så � som hos Racine och Vohaire; och detta kom sig deraf , att Fransmännen ställt sig Romarne, framför andra, till föredöme, och tillegnat sig deras bild- ning. Oberäknadt det anförda , röjde sig den Fran- ska smakens frukter i den tragiska högtidiighe^ ten och utmönstringen af det underbara. Konstdomärne

  • ) Här dienas den inre kostymen , eller den lokala och hi-

stotiska färgen. Den yttre kostymen , eller vanliga drag- ten, återgafs ej heller, förr än genom Yoltaire.

  • ^) Det råder i de förnämsta Franska sorgespelen äfven ett

slags Romersk storhet oah majestät, som ingifver ea stolt och ädel käAsIa.