Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/462

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


- 458 - Tettenskapens rjtnder uppgick en ny sol. '"Dft bröts stofven Öfver Voltaires fädernesland^ och den Franska snille-dynastien dethronerades blott en liten tid före den politiska. Man behandlade den förflutna tiden , efter skaldens uttryck, �så- som afsatta regenter,' hvilkas fel man uppräk* nar, hvilkas förtjenster man glommercc *}. Les-

�ing T)ekrigade den Franska smaken; Winckel- 

mann visade, hurudan' den klassiska fllderdomea var i sin fikthet; Klopstock gaf skaldekonsten en högre lyftning; Scbiller och Göthe fulländade verket. Hastigt uppstodo män, med snille och tardoiDy hvilka häruti kunde vara dem behjelp- Kge. Ungefilr vid samma tid utbrast den rys* ligt bekanta atatskvälfning, som utbredde fasa öfver vOTlden; Tidens iSga verldsäsigt, slägtets SMtliga förskämning blottade snart sin a%rttnd � Dömmer man tilldragelsen pA ögonblickets yra; Sr den, änpiinstone i de sista uppträdena , för mänskligheten ett evinnerligt Gains-marke. Men med hvilken nesa, utbrottet än må anses, upp* spirade likväl ur den af blod och tflrar gpdda jorden ett härligare lif. Oet var likasom hade ödet sjelf burit hand pA sedeslösheten och den sjunk* na nationaläran. �Rousseau och Montesquiea voroycc för att låna Fru Staéls ord, �pä förhand republikaner.ee De hade intet af sitt tidehvarf. Och endast pm^ man tänker sig den förre säsom härold af bättre kommande dagar, ochirhy ver- kande för ett högre mfil, än hans samtid hade •

  • ) Tal vid Jubelfe^en år t8i7, af Bsaias Tegnér.