Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/463

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


aig föresatt, lan det' sällsamma uttryck hos Des- marais *) försvaras , att Rousseau , jemte Vol- taire, förberedde revolutionen � Göthe och Herder voro törhända de, som mest bidragit, att verldsandea äter fick svinga 5ina stSckta vingar i det oändliga. Få hnfva med mera visdom och sans, än Göthe', åstadkommit^ en förändrad allmän sinnesstämning. Med Wer* tber betalte han en gång för alla sin skuld till ' tidens sjukliga känslosamhet, hvilken, sedan va n^ tron tömt sina tillgångar, var tills. vidare den enda fristaden för sådana bättra själar, hvilka inom sig ägde en elegisk grundton, — en tillr flykt, hvilken Rousseau i isinHéloise först upp- lät. Schillers äldre stycken, Die Bäuberj Cabale unä Liehe^ Fiesco^ voro likaledes konvulsivi* ska yttringar af en stark naturs kamp med da*- gens farsot. Lidner hos oss var angripen af sam- nia smitta , och om han haft styrka , intt resa sig ^ upp. efter anfallet, skulle han kanske bjudit Schiller spetsen. Fru Staéls omdöme om Göthe **) delar jag fullkomligt. Det är, om jag mins rätt, ungefär följande: �Göthe är att förlikna vid en förmyn- dare för den Tyska vitterheten på hans tid. Väl vetande, att hans stora anseende skulle verka till efterföljd, tyckes han ha hållit för en sam � vetspligt, att, så snart smaken började luta åt

  • ) ConsidéraUons 4ur la lUiératuFö öt 4ur la ioaiété em

Franoe au ig siåcle*

  • ^ Dö rjlilemagne.

N

%