Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/464

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— 46o — nAgon ytterlighet, lägga sig på motsatta sidan, ooh, genom sina, i strid med den radande ö(- verdriften bildade skapelser, ge en ny rigtning åt det allmänna tycket.ct Derföre har han blifvit sä mångsidig, icke blott till form, utan äfven till innehall. Werther står for sig sjelf. Äfvenså Faust, deruti han uppgår mot Shakspeare i djup rerldsåskådning, och der allena han liknar den- ne. Han har försökt sig i antik, så yäl som i ro* mantisk form, utan att vara slaf af någondera^ Han är fullt fosterländsk, utan att ha något af sina landsmäns fel. Skulle jag ha något att före- 'vita honom, vore det, att han gemenbgen är nog statk hushållare; likasom att hans hejd och hofsamhet ofta ligga på gränsen af köld. Göthe är lyrisk, episk och dramatisk skald , idyll- 'och roman- författare, konstdomare och sjelf-biograf. I lyriken torde han äga ingen mo- dern poet framför sig. Sjelfva Scbiller, hvad är han härutinnan mot Göthe? Få kunna, utom den sednare, i tankens slutenhet och plaAiska .bestämdhet mäta sig med d^ gamle. Göthe är ' naif , som Hellenen; han kan också vara svär- mande, ja, ursinnig i kärlek, jättelik i tankans flygt. Han kan lika väV måla den Grekiska sjelf- belåtenheten och chevalerlbts förtrollning och af- grundsmakternas spel. Så rik, så mångfaldigt skiftande, m^te han utöfva ett stort välde, och han har så gjort; men kanske minst i sitt fäder- nesland. Der har hans inflytelse yäl visat sig i den högre syftning, han gaf åt konsten, men