Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/48

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 44 —

dem följa, afspegla den husliga inskränkningen af hans ungdomslif? Jag förnekar icke de fördelar, som den enskilta undervisningen kan medföra, då den med förstånd är anordnad. Tidigare kunskaper, lenare seder, och en älskvärd lynnets mildhet utmärka stundom, framför de allmänna Skolornas lärjungar, sådana ynglingar, som uppfostras inom dygdiga och bildade slägter. Jag vet, att gynnande tillfälligheter icke sällan undanröjt de hinder, som detta uppfostringssätt i allmänhet lägger för den menskliga förmågans fullständiga utbildning. Jag jäfvar ej de vittnen från förflutna tidehvarf och jemväl i det nuvarande, hvilkas manliga värf tala till dess försvar. Men en fri Statsförfattning fordrar till sitt stöd, medborgare med en själsstyrka, som det husliga lifvet vanligen icke framkallar. Den fortväxer deremot, såsom plantans styrka i öppen luft, vid offentliga läroverk. Redan der verkar makten af ett allmänt omdöme, men af ett rättvist; redan der stadgas, under pröfningar och täflan, den känsla af eget värde, det förlitande på egna krafter, som är källan till mannens mod. Och denna lifvets första glädje, hvars ystra men icke lastbara utbrott förfära vekliga föräldrar och vredga de stränga, hvarest finner man henne så ren från flärd som i en allmän skola? hvarest gjuter hon, som der, sin helsa i ynglingens ådror och sin milda förtjusning i hans själ? O! hvilket värde har ej denna himmelens skänk åt oskulden, och hvi skulle den icke emottagas? Huru ofta, under lifvets skiften, blifver icke dess