Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/484

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


^ — 48a • -^ Tftr tid; hvad dit hdrer, borde således i saxn^ msLuhaug med de ofriga atatema$ blifva upptages till skärskådning. Men hvad det närvarande aifigtet har att förete i Tyskland, är, till följd af dess egenskap, mindre att anse som en in* gående del af nutidens vittra odling, tagon cha- rakteristisk och i afskiljande betydelse från den föregående, än som något qvarstående från den ftldre Tyska diktningen. Tieck har verkat på en* annan tid; Rosegarten likaså; Fouquéi Grillpar* tzer m. A., åro ur spelet o � s. v. Namn, �om mera kunde räknas till våra dagar, vore Fro Schopenhauer, Houwald och Riickert; dock, med undanfag af den förstnfimnda, föga känflA mom fiidrens jord , ehuru , åtminstone Houwald , ge% nom sitt sorgespel Bilden^ *förtjente att vara det. I allmänhet synas Tyskarne ha tömt sina tillgån- gar, oci^ om de tillförene gifvit verldsströmmen dess rigtning, låta de sig nu fogligt gunga på dess vågor. Deras litteratur verkar som ett för- flutet, ej som ett närvarande; så^om ett samlad t kapital, hvilket, utan att ökas genom nya in- komstkällor, ändock ligger till sig genom rän- tor. Vi vilja då i stället kasta ögonen på andra trakter, och först på det land, hvilket förut lik- söm framkallat den Tyska vitterhetsodliiitgen till motsats. I Frankrike hade Chateaubriand kallat Chri- St^ndomens ande *) till tröst och upprättelse för det

  • ) Génic du Chriitianume.