Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/488

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— 484 — I seende på det sednare felet, bor man likvttl er- inra, att förrattarinnan uppväxt i en tid, dåhen* nes fädernesland lag i spillror , och en allmäa yra fattat verlden � Länge skulle deraf spår rö- jas i ett finkänsligt sinne. Bland sitt kön tjckes Fru Staél vara pi sin bana föregången af Fru Gottin , och efter- trädd af Johanna Schopenhauer, Lady Morgan (i äldre arbeten, t/ ex. Ida), samt sin snillrika frände och biograf, Mad. Necker de Saussure. Änskönt mindre vanliga gåfvor e] saknades nå- gondera, ville jag sätta den Tyska författarinnan främst i lärfungarnes krets. |f os Fru Gottin iter finner man^ en vacker gryning af den historiska romanen, som Scott räknar för sin uppfinning. Mail upptäcker t. ex. i Mathilde en historisk ko- lorit, och ett lyckligt; bemödande att förbinda häfden med det enskilta lifvets villkor, hjertats féeverld och religiös enthusiasm* Småningom, och synnerligast till följd af Fru Staéls bemödanden y har i Frankrike en ny eller romantisk Skola uppstått. Bland skalderna er- känner man med glädje Lamartine för en bland de förste. Den sanna romanriska anda, som genomgår hans arbeten , den djupare skaldeblick, h varm ed han åskådar lifvet, göra honom berät- tigad till en rik lager. Béranger och VicW- Hugo finna vi på taflan bredvid honom, hedran* 4e sina platser. Den ene qvick, naif, lekande, spetsig; den andre stortänkt, djerf, men regel* lös. Föga kända namn äro Guiraud^ Cbéné-