Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/489

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— 485 — dollé; mera bekanta, Charles Nodier, Soumet, Lefévre, De Vi^nj, Mad. Amable Tastu; likväl alla liästån främlingar för utländningen. Bland den gamla Skolans medlemmar äro numera De- lavigne och Jouy de enda utmärkta. Scribe framstår såsom skapare af komediens miniatur* I hans stycken återspeglas sällskapstonen och huslighetens små, hrardagliga bilder. Den filosofiska forskningens märkliga fram- steg genom Gousins öfversättning af Plato och ge- nom egna föreläsningar, den historiska kritikens utveckling genom Barante, Sismondi, Guizot, Thierry m. fl.; den litterära genom de trenne förstnäomda *), — allt har gifvit i Frankrike sa-^ kerna ett nytt skick. Le Globe^ den bästa af de litterära tidningarna , är organ för de nya idéerna. La Revue Encyclopédiijue bevittnar det växande intresset för och den vid":ade kän- nedomen öm hvad utländningen har mest märk- värdigt. Till den förändrade stämningen har Scott mycket bidragit. Den säkra hållningen, den plastiska helgjutenheten, det klara , åskådliga i hans verk, fångade Fransmannens sinne. Genom Scott kom man att tänka på Englands vitterhet , och så på Tysklands. Den Engelska theatern i Paris har gifvit ett tydligt begrepp om det öf- verträffande hos Shakspeare, och visat väldet

  • ^ Desinarais synes mig mindre originel. Gh^nier kSn-

ner jag blott till namnet.