Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/490

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


^ 486 af aaturens enkelhet, och skönheten i en sanii

atergifning af dess rena drag. ^ Tjska och En- gelska litterataren blir allt mer förtrogen for Fransmannen; den nya, lifligt un^erhåUna be � l^antskapen gör en ständigt ny omsättning af i- déer möjlig, och denna bär" helt andra frukter^ fin den förnäma sidvördnad,,- favarmed man for- dom behandlade allt, hvad icke kunde skryta af en Fransk eller en klassisk jbrdm&n. Tankens naturliga g&ng leder oss nu till England. Det öfverherrskap , hvilket den sa kal* lade klassiska vitterheten hade öfver Europas flesta länder, under lyide och större delen af i8:de firhundradet, bräckte sig ock till Albions strand. Af en och annan , t. ex. Cowper, blef bojan krossad; dock tyngde bon ännu. de flesta snillen. Burns uppstod ur naturens sköte; hans originalitet och öfverlägsenhet äro obestridliga. Vi träffa hos honom den första gnistan, sedan Shak- speare, af ett äkta natioi^ligt skaldelif; men han _ blef likväl mera foiksängare, än konstnär; de före- mål, han vidrörde med sin trollstafy Jägo icke inom den högre konstens omfång, och han ver* kade således föga pä den skriftliga bildningeri. Ett försök, att i denna fjsta punkt åstadkomma en brytning i tänkesättet och en annan stämning iden allmänna känslan, äfventyrades deremot af den så kallade Z/7/iC? Skolan. Vid tiden strax efter Franska revolutionen, och då äfven i Frankrike andra grundsatser ville göra sig gäl* lande, framträdde Wordswortb, Southey och

I