Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/491

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


487

,/

I Ccleridge. De nttmndes Poeis of the Lakc^ och den vittra förening de bildade, fick titeln af the Lake^chool *). De erkände ingen för- tjenst hos d^ras närmaste förecångare, utan vän* 3e^ med. synnerlig hängifvenhet sina blickar på den gamla baHad-poesien. Fördelar, dem' dikt- ningen vunnit, sedan dess första utveckling, vil- le ma q �ej afyeta; man sSg i det färfiut(ia endast fiTaghet# �n. Man skulle nu börja alldeles Snyo J • Äe allt med andra ögon. Allmänna drag af Lak,ei poesien är en, bfia sökt, enkelhet och gnmmal- dags ärbarhet; en mystisk åskådning al naturen och lifveti en^ metafysisk hållning; besynnerliga het och förakt af formens renhet och fägring.

Onekligen låg i Lakisternas sträfvan en a- ning om något bättr**, onv en varmare poetisk anda,, äni � iB-de seklets. Men förvändf var sät- tet, öfverdrifven yttringen. Deras förbund blef en sekt, afsöndrad från skönhetens allmänna Skola., 'Deras aflägsning från sammanlefn^idens rörliga verM stängde dem inom en inskränkt idé-sfer, h vilken ej genom erfarenhetens rika skatter kunde utvidgas. Em.edlertid, och om de sjelfve ock blefvo oflFer för én tanke, som var dem. öfvermägtig, blef bemödandet icke i det hela förspildt. Otvifvelaktigt liar från dem mån- gen stråle utgått, välgörande för en tid, som ha- de behof af värma. Också tror jag mig hos

  • ) Epithetet Lahé tiMkom af medlemmarnes boningsplatt

vid insjöar i Cuinberland och Westnioreland,

/